יום שלישי, 29 במרץ 2016

ריוח מיותר בסוף שורה

הסופר טעה וכתב [ביום החמישי] "כמשפטם", לאחר מכן גרר את המ"ם, וכנראה נעשה חור בקלף וטלה שם טלאי, ונשאר ריוח בסוף השיטה.
אין כאן שיעור ריוח פ' פתוחה, ששיעורה ט' אותיות [לכל הפחות כשיעור ט' יודי"ן], והספר כשר.

אין תגובות:

פרסום תגובה