יום ראשון, 6 במרץ 2016

ס"ת אשכנז (כתב ב"י) ישן

צילום שלושה עמודים מס"ת ישן. [לראות בהגדלה יותר, יש צורך להוריד התמונות ולהגדיל]
הכתב הוא אשכנז-ב"י. איני יודע מקור הכתב והספר. אציג למטה הערות על הכתב הזה:
למטה חלק מהכתב מוגדל:
ראשי שעטנ"ז ג"ץ - אינם זייני"ן אלא ווי"ן, פרט לראשי הזיי"ן והנו"ן פשוטה.
נו"ן פשוטה - הרבה מהם הירך עקום וכפוף מאוד לימין.
אל"ף - ממש כמתואר בבית יוסף, רגל של נקודה השמאלית יוצאת ממצח וראש קו הגג (ולא לפנים מעט כנהוג היום), ויורדת למטה מסיום הגוף [של צד ימין] כשיעור עובי הקולמוס.
טי"ת - אין ראש ימין כפוף לתוכה.
ה"א - נקודה השמאלית אינה יו"ד הפוכה, אלא יו"ד ישרה.
למ"ד - המושב מגיע עד כנגד סיום הגג.
קו"ף - ירך שמאל מקל פשוט נוטה אלכסונית מעט, ואין לו ראש.
גובה הכתב הוא כד' קולמוסים, ואינו כשיעור ג' על ג' קולמוסים.
ריוח בין הפסוקים כשתי יודי"ן כמבואר ברמ"א וראשונים.

אין תגובות:

פרסום תגובה