יום חמישי, 17 במרץ 2016

גימ"ל משונה

נראה לי שצריך שאלת תינוק על גימ"ל זה, כי הרגל ימין הוא קצר, ושל שמאל מושבה משוך - ומתדמה לנו"ן.
גימ"ל זה כשר בדיעבד - מצוה לתקן צורת ירך שמאל.
גימ"ל זו פסולה, כי אין לירך שמאל שלה צורת ירך כלל [אמנם מותר לתקנה לפי סברת המקילין להתיר לתקן הגלמים כיוד"י האל"ף שנדבקו לגג].
בכלל כתב זה חשוד ביותר ואכמ"ל.
החותמת למטה "מוגה"?? ידוע כעדות של פיסול !! - ובנוגע לשאלה האם זה אותיות יתירות במזוזה כבר כתבנו במקום אחר. ראה פורום לנושאי סת"ם: תאריך הרשום על קלף הפרשהפורום לנושאי סת"ם: תיבה או אות יתירה בסת"ם

אין תגובות:

פרסום תגובה