יום שלישי, 22 במרץ 2016

ראש אל"ף ולמ"ד נכנסים לחלל כ"ף פשוטה

יו"ד העליונה באל"ף נכנסת לחלל הכ"ף פשוטה. יש לכסות חוץ לחלל הכ"ף, ולשאול תינוק. אם קורא ה"א, היא פסולה [ואין תיקון], ואם קורא כ"ף כשרה [ומצוה לתקן מה שאפשר, למעט כניסה זרה לחלל הכ"ף]. למטה דוגמא של השטח שיש לכסות [מה שמחוץ לריבוע האדום]:
דוגמאות נוספות של כניסת צואר הלמ"ד לחלל הכ"ף, ויש לכסות ולשאול כנ"ל.
בדוגמא האחרונה - סיום ירך הכ"ף דהויה. א"א לבחון דבר זה בתמונה, אלא רק בראיית העין באמת.
אם נראה ברור שזה עדיין חלק מהירך, יש להסתיר מתחת לסיום הירך ולשאול כנ"ל. ואם הצבע דהוי כל כך עד שאינו ניכר כחלק מהאות כ"ף, יש להסתיר מעל החלק הדהוי בסיום הירך הנראה, ולשאול.

אין תגובות:

פרסום תגובה