יום שישי, 11 במרץ 2016

וקבל היהודים - טעה וכתב בה שם הוי' ב"ה, שאלה על צורת תי"ו

טעות מפורסמת - הרבה פעמים היא נגרמת מחמת שהסופר טרוד במחשבתו ליזהר מלכתוב כאן שם הוי', הוא אכן טועה וכותב את הה"א -
מותר למחוק לגמרי את הה"א האחרונה [או סגי למחוק את ב' רגליה, ולהשלים רגל ימין של הד'] כי לא נתקדשה כלל בקדושת השם, וגם אין שם כזה כלל בתנ"ך - עם ה' בראשה. (דבר זה מבואר בלשכת הסופר סימן יב סק"ב).

דרך אגב:  נראה לי שהתי"ו המסומנת פסולה, אין לה צורה כי שתי רגליה גסות ודומות זו לזו, ואין היכר מספיק בין רגל ימין לשמאל. הרי זה כעין הדיון של תי"ו עם רגל הפוכה, שהיה כאן בפורום לאחרונה, שרגל ימין אין לה תבנית הנכונה לרגלי התי"ו. -
יתכן שבמציאות הנראית לעין התי"ו תיראה יותר טובה. אבל לפי התמונה הנראית בסקן לענ"ד יש כאן שינוי צורת האות.

2 comments:

  1. "וגם אין שם כזה כלל בתנ"ך - עם ה' בראשה"
    מה המקור שזה משנה האם יש שם כזה בתנך. מהלשכת הסופר מבואר שמותר למחוק היות שהיה שלא בכונה לקדש

    השבמחק
  2. מכיון שאין שם כזה. גם אם יקדש, לא יתקדש, והרי זה כמקדש תיבת חול דלא נתקדשה.

    השבמחק