יום שלישי, 8 במרץ 2016

מזזות - שתי הזייני"ן נוגעות

הזייני"ן נוגעות זו לזו בקצה גגן שלמעלה. אע"פ שאין ביניהם חטוטרת רגילה, מ"מ משורת הדין כל חיבור דק בקצה עליון של גגותיהן נחשבת חטוטרת, א"כ נעשו חי"ת כשרה, ופסולות לזייני"ן.

אין תגובות:

פרסום תגובה