יום רביעי, 24 בפברואר 2016

שער עשוי ככיפה

אם מזוזות השער [הישרות, לפני עיגול הכיפה] הן גבוהות עשרה טפחים [80 ס"מ] - יש לקבוע את המזוזה על שליש העליון של מזוזת השער [מסומן בחץ אדום]. אע"פ שהוא רק כחצי גובה כל השער. כי הכיפה נידונית כמשקוף, והשליש נמדד במזוזה הישרה.
אבל אם היו מזוזות השער הישרות פחותות מעשרה טפחים בגבהן, או אם היה מתחיל הכיפה מהרצפה [ולא היה שום מזוזה ישרה], אז יש לקבוע את המזוזה בשליש העליון הכללי של כל גובה השער.

אין תגובות:

פרסום תגובה