יום חמישי, 25 בפברואר 2016

זיי"ן בשיעור נו"ן פשוטה

הז' הראשונה של מזזות ארוכה מדי, אמנם כלפי העין היא נראית [יותר] כזיי"ן משום האותיות שלידה, כלומר ביחס הכללי של כל הכתב היא נראית כזיי"ן, ולא כנו"ן. מ"מ במדידת שיעור הירך [למטה תמונה מוגדלת עם קוי רשת, המראה מדידת הירך] היא פי שלוש מעובי גגה. זוהי שיעור נו"ן פשוטה, ועל פי המובן משו"ע רבינו [סי' לב סעיף כ] היא פסולה מהדין.
אמנם לענין תיקון שלא כסדרן, אם תינוק יקראנה זיי"ן - בזה יש לדון. וכמו שכתבתי כמה פעמים, שאות שיש עליה צורה הנקראת לתינוק אע"פ שחסר בה "תמה" הלכתי, מהני תיקון שלא כסדרן כדין ההיתר לתקן נפסקים. אמנם כאן צריך עדיין לדון בנושא.

הז' השניה - ראשה עבה מעט יותר, ונמוכה מעט מהראשונה, ולכן שיעור ירכה קצת פחות מהראשונה. אבל באמת שגם היא שאלה חמורה.

אין תגובות:

פרסום תגובה