יום שלישי, 23 בפברואר 2016

נו"ן ווי"ו סמוכות בשם אלקינו

ראוי לציין שזה הגדלה, ובמציאות האותיות קטנות הרבה יותר.
הנו"ן ווי"ו בשם סמוכות - היה צריך שאלת תינוק אם יקראם או יטעה לקראם טי"ת. ב"ה התינוק קראן כדין - נ' ו'.
לענ"ד במקרה כזה מותר וראוי לגרר מעט מהנו"ן ווי"ו [הגם שהן שם ק'] כדי להרויח מעט הריוח, שייראה ברור, ולא יכשל בכל פעם בהגהתן לעשותן שאלה, ושמא יבואו לידי כך לפיסול. [כלומר אפשר שמצב הדיו והקלף ישתנה מעט לרעה ופעם אחרת תינוק ישאל ויפסלם, או שתינוק אחר יטעה פעם אחרת לקראן טי"ת ולפסלן] - וחילי מכוח תשובת החתם סופר (יו"ד סי' רסז, וכן דעת רבי חיים כהן תשובה מט) שמותר למחוק מאות השם על מנת להציל ולתקן, ואין זה איסור מחיקת השם. ודברי החתם סופר ברורים. 

תודתי לרב יוסף משה שהציג בפני צילום ושאלה זו

אין תגובות:

פרסום תגובה