יום רביעי, 24 בפברואר 2016

וי"ו כשרה

אע"פ שראשה בולט מעט כלפי ימין, מ"מ צורתה ניכרת היטב.

אין תגובות:

פרסום תגובה