יום רביעי, 3 בפברואר 2016

מ"ם סתומה עגולה בתוך חללה

חלל המ"ם עגולה מעט (רק מצד א'). ומה הדין - אם היא היתה עגולה ממש (מב' צדדיה) מבפנים?

העיקר שאין צורת החלל של המ"ם [וכן של שאר אותיות] מעכבת בצורתה.
אמנם יתכן אפשרות שאם תשתנה הרבה צורת האות מחמת שינוי בציור חללה, והתינוק לא יקראנה, תהא בעיה. קשה לי לדמיין דבר כזה.
[יש להוסיף שבמ"ם שלפנינו יש עוד ריעותא קטנה, כי הגג כמעט אינו בולט שמאלה מעבר לחלל, דבר שמוסיף מעט על כללות שינוי הצורה. כאמור במ"ם כאן אין בעיה כלל. רק השאלה היתה אם השינוי בחללה תוסיף, האם יתכן מצב של פסול].

אין תגובות:

פרסום תגובה