יום שני, 8 בפברואר 2016

הערות על פרשה בכתב המיוחס

א' - בכתב המיוחס נקודה העליונה אין לה שום כפיפה כלל כלפי מטה, אלא כל פניה [כולל עוקץ התחתון] פונה רק כלפי מעלה, כמבואר בשוע"ר.
ד' [רגילה] - סיום הגג עגול מדי, אמנם בכתב המיוחס הוא מעוגל, אך רק מעט.
ד' רבתי - צ"ל עם זוית ועוקץ בצד ימין של הגג, ולא מעוגל.
ו' של וכתבתם - מדי ארוך. צריך שהוי"ו ירד רק משהו [שליש הקולמוס] מהשיטה, ולא יותר [לכתחילה].
ו' בכתב המיוחס - אין תג על ראשו אלא עוקץ קצר מאוד. חוץ מוי"ו של שם השם שיש בו תג על ראשו.
מ"ם סתומה - בכתב המיוחס אין הגג עובר שמאלה אלא מעט, ולא כשיעור עובי הקולמוס המבואר בב"י ושוע"ר.

אין תגובות:

פרסום תגובה