יום שישי, 11 בדצמבר 2015

רווחים בין התיבות, ובתוך תיבה

יש ריוח מצומצם בין השמות ה' אלקיך. אבל עדיף לשאול תינוק. על ידי שמראים לו כל המזוזה, ושואלים אותו שיראה בכל מקום היכן מסתיימת המילה, וכך יובחן האם בעיניו יש כאן ריוח בין התיבות או לא.
כאן ודאי אין מספיק ריוח, וצריך קריאת התינוק. אם תינוק אינו יכול לקראן כשתי תיבות אלא קוראן כתיבה אחת - הרי זה פסול עד שיתקן [לגרור מעט מעובי הל' השני].
יש ריוח בתוך תיבת "ביתך" בגלל רוחב רגל שמאל של הת', ויש בריוח יותר ממלוא אות קטנה [יו"ד]. חייבים לתקן ע"י משיכת גג הת' מעט כלפי הך'.

אין תגובות:

פרסום תגובה