יום שישי, 4 בדצמבר 2015

שאלות על זיי"ן

הזיי"ן ארוכה מעט - דינה שאלת תינוק שמא היא נו"ן [וצריך לכסות האותיות שאחר הז'].
ואם יקראנה תינוק ז', מצוה לתקנה - דהיינו להעבות גגה מעט כדי שיחס הראש לרגל יהיה נכון. עובי הגג צ"ל שליש מהאות, והירך שתי שליש. ולא יהא הירך ארוך יותר משיעור זה.
יש עוד אפשרות, לגרר מעט מאורך הרגל אחר קריאת התינוק.
ראה גם פורום לנושאי סת"ם: זייני"ן ארוכות
הזיי"ן - נראה שצריכה שאלת תינוק, כי נראית מעט משונה, ואפשר שתינוק יטעה בה לקראה ויו"ו.
החי"ת של 'רחם' נראה לי פסולה [עכ"פ לשיטת שו"ע רבינו בסי' לו] כי אין לה בצד ימין צורת ו' או ז', אלא גולם בלבד.
החי"ת של 'חג' נראה לי שאף היא פסולה לדעת שו"ע רבינו, כי חיבור החטוטרת אינו במקומו אלא בימין הגג של הזיי"ן. דו"ק בשיטת רבינו שם.

ראה בענין החי"ת גם: 
פורום לנושאי סת"ם: חי"ת (על פי דעת שו"ע אדמו"ר הזקן)
פורום לנושאי סת"ם: חי"ת - עשויה מיו"ד זיי"ן
פורום לנושאי סת"ם: חי"ת שצד אחד שבו גולם
פורום לנושאי סת"ם: האם החי"ת כשר לדעת שו"ע אדמו"ר?
פורום לנושאי סת"ם: שו"ע אדמו"ר סימן לו, אות ח

ולענין חיבור החטוטרת ראה פורום לנושאי סת"ם: שאלה על חטוטרת החי"ת

אין תגובות:

פרסום תגובה