יום רביעי, 16 בדצמבר 2015

ביתי"ן

כל הביתי"ן שלמעלה פסולות - כי גופן כ"ף ולא בי"ת.
***
הבי"ת הראשונה שבתיבה 'ובבהמה' יש לה בליטת עקב אך הוא תלוי באמצע הקו ואינו משתוה למטה עם המושב. דבר זה גורם עיוות קצת בצורת הבי"ת - לכן יש לתקנה.
הבי"ת השניה יש לה עקב גבוה שמגיע כמעט עד לגג, גם זה אינו נכון.
אני מציע שבשניהם יש לשאול תינוק האם צורתן בי"ת, כי יש בכל אחת שינוי מועט בצורתה. כלומר, שינוי בדבר העיקר המבדיל בינה לכ"ף. ואחר כך [כאשר התינוק יקראנה] מצוה לתקן שהרי צורתן לכתחילה מרובעות למטה היטב עם עקב ניכר.

אין תגובות:

פרסום תגובה