יום שישי, 4 בדצמבר 2015

בי"ת

מה דין בי"ת זה?
לכאורה מכיון שתינוק יקראנה בי"ת, היא כשרה בדיעבד.

נראה שהסופר היה צריך להאריך את הבי"ת [כך נראה מהמחיקה של התגין שמעליו] והוא מילא את הבי"ת, זה לא היה נכון. אלא - היה עדיף שימשוך את גג ומושב הבי"ת.
ואם נטפה דיו ומילא את החלל, היה עליו למוחקו כולו. עכ"פ איני מבין למה הסופר עשה כן, ודינו כנתבאר לעיל.

אין תגובות:

פרסום תגובה