יום שני, 21 בדצמבר 2015

זהירות בכתבים של חב"ד היום

הבעיות המוצגות למטה הן מצויות בעוד כתבים ולאו דוקא בכתב חב"ד, אך זה שהכתב הוא כתב חב"ד אינו מציל מאותן בעיות.
ליודי"ן אין שיעור גוף - ברור שגוף היו"ד צ"ל כשיעור עובי הקולמוס כדמוכח בשו"ע רבינו סימן לב סעיף יט.
הדלי"ת כשרה - אך הרגל יוצא מקצה תחתון של הגג, דבר המדמה אותה מעט לרי"ש ואין ראוי כן לכתחילה, אלא צ"ל העקב עובר לגמרי על הרגל - לימין.
הפ"א הנקודה גולם או קרוב לזה.
יוד"י האלפי"ן המסומנות אין בהן שיעור יו"ד. כנ"ל לענין גוף היו"ד, הוא הדין לכל היודי"ן שבכתב, כגון יוד"י האלפי"ן שיני"ן פאי"ן וצדי"ן וכן רגל שמאל הגימ"ל - צ"ל כשיעור עובי הקולמוס דוקא [ולא כלשהו], כמבואר בשיעור רגל שמאל של ה"א - ששיעורה כמלוא אות קטנה ולא פחות.
אל"ף ראשונה כנ"ל אין בה שיעור יו"ד.
אל"ף שניה [את - ראה הגדלה] אין בה כמעט גוף, אלא רובה הרגל הנדבקת לגג, א"כ יש כאן חשש של קו משוך בשוה הפסול כמבואר בשו"ע.
*****
היודי"ן המסומנות אינן כתובות נכון - היו"ד בכתב המיוחס הוא צר ואינו עובר את עובי הקולמוס ברוחב האות, וכן יש לו פינה שמאלית [עוקץ ר"ת] מובהק, הבולט מעט בשיפוע כלפי מטה, או עכ"פ זוית חדה [בזוית של 90 מעלות], אך זויות שמאל התלויות באויר (מחמת שיפוע הפנים כלפי מעלה) - אין זה נכון כלל.
הווי"ן המוסמנות [כולן - פרט ל'ובשעריך'] כשרות - אע"פ שיש להן בקושי ראש. מ"מ כבר ביארתי שזה צורת ראש בכתב המיוחס.
ראה פורום לנושאי סת"ם: ראש הוי"ו בכתב המיוחספורום לנושאי סת"ם: זהירות בכתב המיוחס - פתיחת ראש היו"ד וראש הוי"ו
אמנם הו' של ובשעריך פסול, כי הוא גולם גמור, ואין עוקצין הללו ראש כלל.
הטי"ת צ"ל ראש ימין כפוף במשהו לתוכה [כגון עוקץ מעט יורד לתוכה] לכתחילה, כמבואר בשו"ע רבינו וכל הפוסקים.
זהירות נוספת היא בקו שמאל שבה, הקו דק ביותר ולא יחזיק מעמד לאורך ימים אלא ידהה. צריך לחזק קווין דקין כעין אלו, בכל כתב הדומה.

אין תגובות:

פרסום תגובה