יום חמישי, 3 בדצמבר 2015

ראש הזיי"ן נתעבה מאוד

ראש הזיי"ן נתעבה מחמת התגין, ועכשיו ראשו עבה ביותר. אם אין הרגל ארוכה יותר מעובי הראש הרי זה פסול, משום שאין בה שיעור ירך, כמבואר בשו"ע רבינו [סי' לב סעיף כ].
נראה כאן שהירך ארוכה לפחות כעובי הראש ואולי טיפה יותר, לכן נראה [דאע"פ שכעת אפשר שאינה כשרה, כי חסר בה שיעור אות, מ"מ] מותר לתקנה מאחר שתינוק בודאי מכירה לזיי"ן.
צריך להוסיף מעט דיו על אריכות הרגל, ובזהירות גדולה ביותר שלא יוסיף יותר מדי, שלא תתחיל להראות כנו"ן....

בקיצור בעיה גדולה...

אין תגובות:

פרסום תגובה