יום שלישי, 22 בדצמבר 2015

מריחות דיו או קוין דקין - העלולות לשנות צורת האות

נמרחה דיו בחלל הרי"ש וכעת היא נראית כעין ה"א או חי"ת - קשה מאוד להקל ולהתיר ולגרור. כי אני חושש לשינוי בצורתה של הרי"ש.
גם הצד"י [לענ"ד] נהפכה ראש ימין לגולם [אע"פ שיש הפסק מה ביניהם עדיין].
 
נמרח קו דק ביותר בחלל הה"א. אין נגיעה בין הגג לירך שמאל, ואין כאן חשש שינוי בצורת האות, כי הקו דק ביותר. ועל כן מותר לגרר הקו הזה.
 
נמרח קו דיו דק בחלל הכ"ף ונו"ן.
הכ"ף פשוטה עלולה להשתנות בכך למין גימ"ל - נראה לי [היות שאין כאן תמונת גימ"ל] מותר לשאול תינוק, ואם קוראה כ"ף מותר לגרר הקו והיא כשרה.
הנו"ן [נראה לי] שלא נשתנתה צורתה כלל, ומותר לגרר הקוין ממנה.

אין תגובות:

פרסום תגובה