יום שלישי, 30 באוקטובר 2018

יום רביעי, 24 באוקטובר 2018

שאלות על נקודת הה"א

בכל המקרים הבאים, יש בעיה בנקודת הה"א - היא אינה במקומה הנכון.
הגג של הה"א צרה, ועיקר הנקודה מחוץ [לצד שמאל] לגג. יש להכשיר בדיעבד רק ע"י קריאת התינוק, ואז יש להאריך גגה מעט לתקן צורתה.
הנקודה אינה בצד שמאל של הה"א, אלא בצד ימין. המגן אברהם ושאר אחרונים פוסלים לכתחילה צורה זו, ומכשירים בדיעבד כאשר אי אפשר לתקנה. פשוט שזה רק אם תינוק יכירה כה"א.
מבואר בפרי מגדים ושאר אחרונים שדין הנקודה התלויה בגבהה של האות, ולא בתחתיתה מול סיום רגל ימין, כדין [הקודם המבואר ע"פ המגן אברהם] נקודה שאינה בשמאל אלא באמצע או לצד ימין של הה"א.
גם כאן אין להכשירה אלא אחר קריאת התינוק. במקרה שלנו התינוק קראה כ"ף, ופסלה.

יום שני, 22 באוקטובר 2018

ה"א דומה לקו"ף

רגל ימין של הה"א קצרה ורגל שמאל ארוכה, והיא דומה מעט לקו"ף -
דינה שאלת תינוק (כי לא נהפכה לגמרי לקו"ף), ואם תינוק יקראנה כדין, יש לתקן רגל ימין להאריכה.

יום חמישי, 18 באוקטובר 2018

דלי"ת - שאלה

הד' שאלת תינוק. אם יקראנה ר' זו פסולה.

מ"ם סתומה - שאלה

המ"ם [אלקיכם] מושבה עקום - נראה לי [בדיעבד] מועיל קריאת התינוק.
המ"ם [אלקים - תחילת ימין בשורה השניה] - גם צריכה קריאת התינוק ותיקון.

יום שלישי, 16 באוקטובר 2018

דלי"ת - שאלת תינוק

הדלית אין העקב ברור, וגם אין בה זוית ברור.
מ"מ דינה שאלת תינוק, ואם תינוק קוראה ד' כשרה [ויש לתקן העקב היטב].

יום שני, 15 באוקטובר 2018

כ"ף פשוטה - גגה עבה מדי

לדעתי הכ"ף הזו פסולה, כי היא כמין וי"ו או רי"ש, ואינה ארוכה כשיעור כ"ף. (והרי זה דומה למה שפסלו הפוסקים כ"ף שהאריך גגה כשיעור אורך רגלה, שנעשית מין רי"ש ופסולה, ולא מהני מה שיורדת מהשיטה להוכיח שהיא כ"ף). 

יום שני, 8 באוקטובר 2018

יו"ד - האם דומה לזיי"ן קטנה?

נראה לי שהיו"ד הזאת כשרה, היא לא דומה לז' או ד' קטנה, מחמת קיצור רגל ימין.
בכל זאת, הרוצה להחמיר יוכל לשאול תינוק על כך.