יום רביעי, 29 באוגוסט 2018

תי"ו - רגליה מדובקות ודומות שיוצאות מאמצע הגג

הרגליים של הת' נדבקו קרוב לגג, ודומות כאילו שתיהן יוצאות מאמצע הגג (אילו זה היה באמת כן, שלא היה כלל חלל בגג בין הרגלים - היה פסול, אבל כאן) -
היות וצורתה ניכרת לכל, היא כשרה.
אלא שאולי יש להחשיב מקום הנגיעה של הרגליים, כנתעבה הגג, וממילא תצטרך שיעור בירכיים כעובי הגג (כמדומה לי שיש שיעור גם כנגד עיבוי זה) -
מהיות טוב, ראוי לגרר מבין הרגליים להיטיב צורתה (ופשוט שאין בזה ח"ת, כי האות כשרה על פי הדין).

ראה דוגמאות נוספות לבעיות שנזכרו כאן (אמנם לא כולם שוים לגמרי, אך יש ללמוד מכל אחד על הכללים הנ"ל):

ו' ארוכה כנו"ן פשוטה

הו' ארוכה מאוד ותינוק נשאל, וקראו נו"ן פשוטה.
הוא פסול.

יום שני, 27 באוגוסט 2018

יום רביעי, 22 באוגוסט 2018

קו משוך בשוה - אין לקו הזה ראש

ראש ימין הוא קו דק [משוך בשוה] ויוצאין ממנו עוקצים לבד, אבל אין לה ראש !! והיא פסולה.
אמנם לדעת הצמח צדק ומקדש מעט מותר לתקנה בהוספת דיו, אך עד שיתקנה - אינה כשרה.
יו"ד עליונה באל"ף - קו משוך בשוה, אין לו ראש בולט מעבר לירך, רק עוקץ לבד בולט.
כנ"ל, מותר לתקנה בהוספת דיו, אך עד שיתקנה אינה כשרה.

יום שישי, 17 באוגוסט 2018

שאלות חמורות בבי"ת

העקב בבי"ת כל כך גבוה ואינו מרובע - לי זה נראה כגב של כ"ף ממש. והרי העיקר החלק התחתון של הבי"ת, והוא דומה ממש לגב הכ"ף. 
הבי"ת הזה עקבו עגול, הוא ממש ככ"ף.

יום חמישי, 16 באוגוסט 2018

הפסק בצד"י

היו"ד לא חובר לגוף הצד"י [כנראה הסופר שכח לחברו] -
נראה לי שאסור לתקנה בתפלין ומזוזה משום כתיבה שלא כסדרן. ואע"פ שאין ליו"ד ירך כלל, מ"מ נראה ברור שיש כאן שתי אותיות יו"ד ונו"ן, אלא שליו"ד חסר רגל, וכל שנראה לעינים על ידי ההפסק שנשתנה לאותיות אחרות, א"א לתקנו.
ואין זה דומה למה שנוהגים להקל בצד"י של כתב האר"י, כאשר ליו"ד יש ירך בצד שמאל, אלא שמופסקת מהגוף, דנוהגים להתיר תיקונה ע"י קריאת התינוק, כי על ידי הירך המהופך צורת הצד"י עליה, משא"כ בנידון דידן.

ראה גם:
https://hebrewstam.blogspot.com/2016/10/blog-post.html
http://hebrewstam.blogspot.com/2015/11/blog-post_27.html
http://hebrewstam.blogspot.com/2015/07/blog-post_89.html

יום שלישי, 14 באוגוסט 2018

שער ככיפה

שער גדול לפני דלת הכניסה - חייבת במזוזה, כי הוא שער חשוב של כניסה לבית. אמנם בלי ברכה, כי אין בה דלת.
יש לקבוע את המזוזה בשליש העליון של החלק העומד ישר בכיפה, ולא בשליש של כל גובה השער.
הקו הצהוב מסמן סיום מזוזת השער [כלומר החלק הניצב], ומקום המזוזה מסומן באדום.
החלק העגול ככיפה, נידון כמשקוף השער ולא כחלק ממזוזות השער.

השוה ל: https://hebrewstam.blogspot.com/2014/11/blog-post_15.html

נו"ן פשוטה כעין וי"ו

אני חושב שהנו"ן פשוטה הזו פסולה, היא יותר דומה לוי"ו מ[ראש] זיי"ן.
ראה גם - https://hebrewstam.blogspot.com/2014/10/blog-post_76.html

יום שני, 13 באוגוסט 2018

נגיעה בטי"ת

נראה לי שמותר לגרר את הנגיעה הזו בטי"ת, כי היא דקה ולא נשתנה צורתה.
לרווחא דמילתא, הייתי שואל תינוק לקרותה - שלא יטעה בה לקרותה סמ"ך, לפני התיקון.