יום חמישי, 27 בדצמבר 2018

כ"ף ונו"ן עם עקב

הכ"ף יש מגבה בליטה - שאלת תינוק, אם יטעה בה כבי"ת. 
הנוני"ן יש להן עקב - שאלות תינוק אם לא יטעה בהם כבי"ת.

יום שלישי, 25 בדצמבר 2018

חור באמצע פרשה

בשירטוט שיטה מעל החור יש לכאורה מקום לט' יודי"ן, וא"כ יש ריוח פרשה באמצע פרשה הפוסל.
לכאורה נראה שמותר על פי הדין לתקנה על ידי הרחבת החור כלפי מעלה עד שתכסה את השירטוט.