יום שישי, 21 ביולי 2017

הפסק בפ"א

יש הפסק בין גג הפ"א לנקודה, לא נשאר דיו בקו המחבר, אמנם נשאר רושם של הדיו, אך אין דיו אמיתי המחברם.
נראה שמותר לתקנה [אמנם לפי המשנה ברורה שסובר שהפסק גדול הניכר א"א לתקן, גם כאן אי אפשר לתקנה.
וצ"ע האם לדעתו רושם הדיו מהני שיחשב הפסק שאינו גדול וניכר. ויותר מסתבר שלדעתו לא מהני והוי הפסק גדול, וא"א לתקנה].

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה