יום חמישי, 24 באוגוסט 2017

אל"ף שחיבור שתי היו"דין זה מול זה

האל"ף כשרה.
אמנם לכתחילה אין ראוי לעשות כן, וחיבור הנקודה התחתונה צ"ל יותר לצד שמאל של הגג, ולא במרכזה, [וראוי לתקנה בהוספת מעט דיו לחיבור התחתון, כדי שיהא קצת יותר נראה שמאלה. אבל יש ליזהר כי א"א להוסיף הרבה, שלא לקלקלה].

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה