יום ראשון, 24 בספטמבר 2017

ה"א - שיעור הגג

הגג צר ודומה מעט לזיי"ן במקום דלי"ת. מה הדין במקרה זה?
יש כאן שתי בעיות. א. האם יש כאן שינוי צורה? ב. האם יש כאן חסרון בשיעור הגג?

הבעיה הראשונה נפתרת ע"י שאלת תינוק, ובמקרה דנן נראה שתינוק יכירנו, וא"כ כשר מצד זה.
הבעיה השניה - האם יש בכלל שיעור לגג הה"א?
נראה לי שיש לגג שיעור של קו, כלומר יותר מנקודה של מלוא יו"ד. כמבואר בחילוק שיעורי האותיות יו"ד ווי"ו, שהיו"ד שיעורו מלוא אות קטנה בעצמה [בגופה] והוי"ו שיעור רגלו יותר ממלוא אות קטנה דוקא, כי אחרת אינה וי"ו.
נראה שכן הדין בכל הגגות של אותיות ד, ר, ה, ת וכיו"ב, חייבות להיות אורך משך הגג דוקא יותר ממלוא אות קטנה שהיא רוחב היו"ד, ואם אין בהם שיעור זה אינן גגות כלל לאות.
נמצא בתמונה שלפנינו יש בה שיעור כזה, וא"כ אין לפסלה.

אמנם אין צורת ה"א זו לכתחילה, משום שחסר בה שיעור לכתחילה של גג, ועוד שהרגל ימין יוצא מאמצע גגה ולא מצד ימין שלה.

ראה גם פורום לנושאי סת"ם: שיעור גג האות או המושב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה