יום שני, 11 במרץ 2019

תי"ו פסולה

התי"ו פסולה, אין לה צורת אות, ולא שיעור אות. כי הגג עבה כל כך, וא"כ אין לרגליה שיעור מלוא אות קטנה. וזה מעכב.
אי אפשר לתקנה [בתו"מ] בגרירת החלל משום חק תוכות.
עוקצי הוי"ו - גסים מדי, ואינם נכונים לכתחילה. אלא צ"ל להוי"ו עוקץ דק דוקא, ולא עוקץ שהוא כמו ראש על גבי ראש וכדומה.

****
בפורום אחר העליתי שאלה זו, ומה שכתבתי כאן. ונשאלתי שם, מדוע אני מחמיר לפסלה, וכן אני סובר שלא מועיל תיקון בכתיבה אחר קריאת התינוק?
וזה מה שעניתי:

לי נראה ממה נפשך, אין כאן צורת אות בגלל עיבוי הגג כל כך. ואם נאמר שכל העובי הזה הוא הגג - הרי אין לרגלים שיעור מלוא אות קטנה.
ומה שכתבת בנוגע לתיקון על ידי היכר תינוק, אמנם כן משמעות המ"ב (לב ס"ק מ) בנוגע לרגל שמאל של ה"א, ולכאורה הו"ה בכל הדומה לה. מכל מקום לענין רגל שמאל של הת' איני יודע איך אפשר לתקנה בכתיבה, שהרי תהא הירך שלמטה הכפוף עבה פי שתים מהקו הקצר, ושוב אין לה צורה של תי"ו.
ובכלל אנו מגיעים כאן לבעיה חמורה של שלא כסדרן, דאע"פ שהתירו הפוסקים תיקון שלא כסדרן של "כתיבה מועטת" - במקרה שלפנינו ההוספה בדיו וכתיבה לא תהא "מועטת", אלא כשיעור חצי האות לערך. וד"ל.

אין תגובות:

פרסום תגובה