יום שישי, 28 באוקטובר 2016

טעות סופר

ראה הגדלה
גגות ההי"ן ותוי"ן עוברים ימינה בצורה מוגזמת. מה דינן?
שורת הדין שזה פסול לכתחילה, ובדיעבד שלא ניתן לתקנו כמו אחר כתיבת המזוזה [משום שלא כסדרן] כשר, כל זמן שתינוק יכיר את האות [כדין רגל שמאל של ה"א שנכתב באמצע גגה, כמבואר בפוסקים]. זה שורת הדין לגבי צורת האות.

אך לגבי המזוזה - נראה שלא נכתבה על ידי סופר שידע ולמד את ההלכה [או שאכפת לו מההלכה] שהרי אין לעשות דבר זה לכתחילה, וכאן עושה דבר זה כמה וכמה פעמים בלי טעם. שמע מינה שאינו יודע [או לא אכפת לו] מדיני צורת האות. וממילא אין להשתמש במזוזה זו.

אין תגובות:

פרסום תגובה