יום שלישי, 21 בנובמבר 2017

יו"ד גדולה מדי

היו"ד אמנם יש בה צורת אות, אבל היא אינה משתווה כלל לשאר הכתב, והרי אינה נקראת עם הלמ"ד, כדי להיות תיבה אחת. ולענ"ד הרי זה בעיה של "כתיבה תמה" כלומר אינה כתיבה תמה וברורה.
על דרך מה שחששו האחרונים בתיבת "פן" שהנו"ן היתה ארוכה כשיעורה, אך ליד הפ"א היא דומה לזיי"ן, ואינה נקראת עמו.
ראה עוד דוגמאות תחת התוית [למטה] כתיבה תמה - אות שאינה נקראת בגלל שאר אותיות התיבה

2 comments:

  1. ממבט ראשון זה נקרא "לו". אבל א"א לשאול תינוק על זה כי הוא לא אמור לדעת לצרך אותיות. נכון?

    השבמחק
  2. כן. אני חושב שזה פסול, ולא מועיל כלל כאן שאלת תינוק.

    השבמחק