יום שלישי, 20 במרץ 2018

שאלה בדין ריוח סתומה בתפלין

הכ"ף פשוטה בסוף השיטה ענקית - אמנם נראה שמבחינת צורת האות היא כשרה, אך יש להסתפק שמא הוא מפסיק את הריוח שלאחר ובשעריך. שהרי כעת הריוח אינו פתוח לסוף השיטה. או לאידך שמא נעשה בעצם כאן פרשת סתומה במקום שאינה צריכה להיות פ' סתומה?
אמנם אם מדובר בתפלין של ראש, שלדינא אינו מעכב בה צורת הפרשיות פתוחה וסתומה [וכמו כן יש לומר - אם הניח ריוח פרשה (סתומה) במקום שאינה צריכה].

אין תגובות:

פרסום תגובה