יום שישי, 4 במאי 2018

ו' ונו"ן דבוקים מעט או קרובים לנגיעה

יש ביניהם קרוב לנגיעה [גם אם היתה נגיעה דקה ממש - שתי המקרים יהיו שוים בדינם] -
יש מדמין בדבר זה לנשתנו לצורת תי"ו, ואסור לגרור ביניהם משום חק תוכות.
העיקר שאין זה תי"ו כלל, כי אין עושין תי"ו בגג שבור המחבור בחטוטרת, ואף אינו כשר כלל באופן כזה, ולכן לא נשתנו הו' ונ' לתי"ו, ומותר לגרר ביניהם כשאר נגיעות דקות בין אותיות.

4 תגובות:

 1. אבל יתכן שאם המשיך ירך הנו"ן למטה נעשתה לע"ע חי"ת ממש כשרה. ורק כאשר סיים מושב הנו"ן נחקקה וי"ו בחזרה כביכול.

  השבמחק
 2. אמנם הצדק עמך שזה יתכן, אך מספק נלע"ד להקל כמו שביארתי בפורום זה בנוגע לדין ספק אם היה מצב של שינוי צורה ששוב נתבטל/תוקן על ידי כתיבה.
  אם חשוב לך לדעת המקום שכתבתי זה, אציין לך.

  השבמחק
 3. ראה מאמרים הבאים:
  http://hebrewstam.blogspot.co.il/2014/06/blog-post_7056.html
  https://hebrewstam.blogspot.co.il/2014/06/blog-post_10.html
  https://hebrewstam.blogspot.co.il/2014/06/2.html

  השבמחק