יום שלישי, 4 באוגוסט 2015

צד"י פשוטה - רגל שמן ועבה

הצד"י ירכה רחבה יותר מראשה - נראה לי שהיא כשרה.

[אמנם עיין בביאור הלכה במשנת סופרים לאות גימ"ל - ותבין דעתו שמה שביאר בעל התרומה "שלא יעשה גימלי"ן צדי"ן" - בב' פירושיו.
א. שראשי הצד"י שוין [בגבהן לשירטוט], ואילו רגלי הגימ"ל רגל ימין יורדת יותר משל שמאל.
ב. קו המרכזי בגימ"ל ראשה עבה ורגלה צר, ובצד"י ראשה עבה ורגלה צר, כך שגם אם תתהפכנה מלמעלה למטה לא תדמה [הג' וץ'] זו לזו.
שתי פירושים הללו אפשר שמעכבות ופוסלות מן הדין של כתיבה תמה.
וא"כ יש חשש בציור שלפנינו שהרגל עבה יותר מהראש, ואם תתהפך תדמה לראש גימ"ל?
אפשר שאף לסברא זו, כאן שיש בכל אופן לצד"י ראש הגון, גם אם תתהפך לא תדמה לגימ"ל, כי בגימ"ל רגלה למטה צר. דו"ק].

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה