יום חמישי, 3 בדצמבר 2015

כ"ף פשוטה דומה מעט לרי"ש

כפי"ן הפשוטין רגליהן קצרות מעט. בתיבה 'מצוך' הראש רחב - צריכה שאלת תינוק שהרי מתדמית לרי"ש.
והתינוק קראה רי"ש.

אין תגובות:

פרסום תגובה