יום חמישי, 10 בדצמבר 2015

חזקה - שאלה חמורה ביותר על הזיי"ן

שאלה חמורה ביותר.
האמת שדבר דק כזה יוכל להבחן להלכה למעשה - רק בראית התיבה בעינים רגילות, ולא לפי תמונה הנראית בסקן.
מ"מ לחיבת הענין, הנני דן בתמונה הנראית לנו כאן - מה דינה?
הזיי"ן קרובה ביותר לקצה גג החי"ת, כך שאם היינו מסתירים הזיי"ן הימנית שבחי"ת קרוב לודאי שהייתי מתיר לתקן "חית" זו, כמבואר בשו"ע סימן לב דאם יש פירוד דק בחטוטרת הח' מותר לתקנה, אם כן שם חי"ת עליה.
אמנם נחלקו האחרונים בדבר, האם ז' הסמוכה ודבוקה מעט לחי"ת נפסלה - יותר משאר נגיעות - מטעם הנ"ל, או לא נפסלת אפילו בנגיעה שהרי החי"ת האמיתית מוכיחה עליה. לענ"ד להחמיר בדבר, דמ"מ אינה כתיבה תמה, שהרי אין בירור אמיתי מצד הכתב עצמה מיהו החי"ת ומיהו הזיי"ן.

אין תגובות:

פרסום תגובה