יום רביעי, 30 בדצמבר 2015

ראשי טי"ת - קרובין לנגיעה

ראשי טי"ת שנדבקו זה לזה [ברובן] נעשה סמ"ך. אם הראשים קרובים לנגיעה - זה תלוי במראית העין הרגילה, אם עין רגילה רואה אותם דבוקות - א"כ הרי נשתנה לסמ"ך, ואם רואה פירודן הרי זה טי"ת. אבל לא מועיל מה שרואים רק בזכוכית מגדלת פירוד דק ביותר בין הראשים.
כמו כן לענין נגיעת רגל שמאל של הה"א [או קו"ף] לגגה, הכל תלוי בראיית העין במציאות.

התמונות למעלה הן להדגמה בנושא.

ראה גם
פורום לנושאי סת"ם: נגיעת ראשי הטי"ת
פורום לנושאי סת"ם: טי"ת נראית כסמ"ך

השוה גם לכללות הענין "אותיות סמוכות זו לזו עד שנשתנו צורתן" - ראה בתויות

אין תגובות:

פרסום תגובה