יום ראשון, 7 בינואר 2018

ירך יו"ד העליונה של האל"ף

 יו"ד זו [של הא'] יש לה ירך למטה משהו, והיא כשרה לכתחילה.
ליו"ד [העליונה של הא'] הזו אין לה ירך למטה, אלא היא דבוקה בקצה גופה לגוף האל"ף [לקו האלכסון], היא כשרה בדיעבד. כמבואר בשו"ע רבינו בסימן לו אות אל"ף [דלא כסוברים שזה פסול כי נחשב מחוסר איבר, או מפסולים אחרים].
אבל אינה לכתחילה כציורה הנכון, כי יו"ד זו לכתחילה צ"ל שיהא בה ג' עוקצים, שתים הפונים כלפי מעלה וירך ימין שלה למטה הנוגע לגוף האל"ף [כמבואר בשוע"ר שם].

אין תגובות:

פרסום תגובה