יום שישי, 11 בספטמבר 2015

נו"ן, למ"ד

הנו"ן [הראשונה] מושבה צר ביותר וראשה רחבה ממנה [הגם שאינה רחבה מראש סתם נו"ן] - כשר בדיעבד, ומצוה לתקן.

הלמ"ד אין לו ראש בולט, אלא פתיחת פני הראש הוא לפנים מהמשך קו הצואר. לפי הקול יעקב הרי זה גולם [ופסול], ומנהג חב"ד להקל בלמ"ד שראשה כל שהו, שכשר. עדיף למשוך ולמלאות להיטיב צורת ראשה.
דוגמא נוספת [אך יותר טובה] של למ"ד למנהג חב"ד, שאין ראשה בולט משהו, רק עוקצי הראש בולטין בלבד.

אין תגובות:

פרסום תגובה