יום שלישי, 8 בספטמבר 2015

ביתי"ן ועוד

הבי"ת הזה יש פגם במושבו, כך שיש מקום להסתפק בו שמא הוא כעין כ"ף. ראוי לשאול תינוק ורק אחר קריאת התינוק למלאות פגם זה (אין כאן בעיה של תיקון שלא כסדרן, אם צורת האות עליה).
כתב גרוע ביותר - יש פגמים בגגות כמה מהאותיות שציינתי. משורת הדין נראה שמועיל קריאת התינוק.
האל"ף הנקודה העליונה רחבה יותר מדי - כשר בדיעבד. כבר כתבתי על טעות זה כמה פעמים בעבר.
גיד בגג הה"א הורם מהקלף ונשאר הפסק בגג - נראה לי שמותר לתקנו, כי לא נשתנה צורתו.
שים לב היטב - גוף האות הזה כ"ף, רק יש בו איזה תוספת המתדמה לעקב מבחוץ. נראה לי שהוא פסול.

אין תגובות:

פרסום תגובה