יום ראשון, 20 בספטמבר 2015

עמודים פטורים ממזוזה, ומזוזה בפתח חצר

העמוד הזה פטור ממזוזה. הוא אינו שער כלל, אלא רק תמיכה לגגון. המזוזה קבועה כאן בטעות גמור.
פתח חצר - השער הוא בחלק הפנימי, ולכן צריך לקבוע את המזוזה על העמוד הימני הפנימי.
זהו תמונה של אותו שער [מהצד, ולא רואים את הדלת]. המזוזה קבועה בטעות בעמוד החיצון שאינו שער (גמור) כי אין בו דלת, ולכן חייב להעבירו לעמוד הפנימי המסומן בחץ.
אמנם אם היה רק הפתח החיצון בלבד, או אפילו היו ב' הפתחים אך ללא דלת - הייתי מסכים לקביעת המזוזה על הפתח חיצונה. אך מאחר שיש לפנימית דלת - ברור שהיא עיקר השער, ושם מקום הקביעה.

אין תגובות:

פרסום תגובה