יום ראשון, 20 בספטמבר 2015

פסיעה לבר יורדת הרבה

הפסיעה לבר בשם הזה יורד הרבה - לכאורה יש כאן שאלת קו"ף.
נראה לי להכשיר, כי ניכרת היטב שהיא ה"א, כי הקוץ דק מאוד. ועיקר הנקודה של הה"א נבחנת לעצמה.

(לכאורה הרי "אין שיעור לעובי האות" - והרי יש בה שיעור ירך של קו"ף?
נראה לי שלא שייך לומר כאן "אין שיעור לעובי האות" להחמיר, ואפילו לא להקל אם זה היה צריך להיות באמת ירך קו"ף. כי בהסתכלות על הגוף כולו של הירך, ניכר שהקו הדק היוצא אינו עיקר הירך, ולכן אני מסתכל על עיקר גוף הנקודה בין להקל ובין להחמיר. דו"ק).

דרך אגב: בה"א השניה יש פסיעה ימנית אלכסונית מעט. זה סתם טעות, כי אין בה"א זו שום פסיעה.

אין תגובות:

פרסום תגובה