יום רביעי, 29 ביולי 2015

ריוח ט' יודי"ן באמצע פרשה

 
בין התיבות "בביתך - ובלכתך" יש ריוח כשיעור ט' יודי"ן ואם כן הוא פסול. [קשה לתקנו כאן, כי א"א להמשיך את הכ"ף פשוטה].
אפשר למדוד ע"י התיבה "היום" שסימנתי מעל הריוח הנ"ל. תיבה זו רחבה כט' יודי"ן, ואפשר לראות שהיא נכנסת לתוך שיעור הריוח הנ"ל.
ידידי ר' שלום מראה בהערה שיש בעצם ריוח 7 יודי"ן. אמנם קשה מאוד לדקדק בזה על חוט השערה, אך כנראה שיש פחות מט' יודי"ן, וא"כ השיעור כאן אינו ריוח פוסל.

הזיי"ן הראשון של "מזזות" - המתייג העבה את הראש הרבה כדי להוסיף התגין. עדיין זו כשרה, כי שיעור ירכה יותר מראשה. אבל במקרים אחרים ייפסל הזיי"ן מחמת תוספת זו, כי שיעור ראשה תהא כירכה.

2 comments: