יום רביעי, 1 באוקטובר 2014

שנה חדשה - ושאלותיה

ב"ה
הנני מברך את הקוראים בשנה זו הבאה עלינו ועל כל עם ישראל לטובה,

קצה העליון של רגל הקו"ף - הדיו דיהה ואיננו, אם כן נשאר הרגל חוץ לחלל גוף הקו"ף ופסול - מכל מקום נראה מאחר שתינוק מכירו שמותר לתקנו.
הרבה בעיות, כתב בעייתי - כדאי להגדיל לתמונה יותר ברורה
ה"א - רגל שמאל עיקרו מחוץ לחלל האות [לצד שמאל]. נראה שדינה שאלת תינוק ואם קוראו, יהא מותר לתקנו.
למ"ד - אני מסתפק האם צורה זו כשרה, או שמא נתקלקל צורתה (בגלל צירוף שתי עיוותים "תרתי לריעותא").
המ"ם - הוא יותר סמ"ך - יש לפסול.
הכ"ף פשוטה - בגלל עובי הגג היא בעיה אולי זה כמין רי"ש, נראה שדינה שאלת תינוק.
תי"ו - רגלה ימין ארוכה ויורדת מהשמאלי כשיעור מלוא אות קטנה, ועל כן נדמית גם כפ"א פשוטה [שנקודתה הפוכה כלפי חוץ].
נראה לי שהיא פסולה משום שאינה "תמה" כלומר האם היא תי"ו או פ"א פשוטה. וכן משמעות הפרי מגדים. במשנת סופרים - לא ברור האם במקרה כזה מהני שאלת תינוק או לא.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה