יום ראשון, 5 באוקטובר 2014

בי"ת שיש בה קו הסתימה מעט


יש ליזהר בדבר הזה מאוד, כי אע"פ שהקו דק עלול להגיע לסתימת רוב חלל הבי"ת - ואז היא נהפכה למ"ם סתומה!
אם קו הסתימה היא רק בחצי החלל מועיל שאלת תינוק.

אין תגובות:

פרסום תגובה