יום שישי, 7 בספטמבר 2012

מעשה שהיה ב"ידכה"

הרב המגיה חשש שמא התגין נוספו אחר גמירת כתיבת הפרשה - כי סופר זה שלח פעם פרשה לא מתוייגת, שמע מינה [חלק] מהפרשיות נכתבו לפני התיוג. ויש כאן חשש שמא ע"י התג השמאלי נדמה הכ"ף לאות למ"ד (ומה שאח"כ הוסיף עוד תגין שמשנה צורת האות חזרה לכ"ף, הוי כתיבה שלא כסדרן).
הרב המגיה כיסה את שתי התגין הימניים ושאל תינוק - והתינוק קראה למ"ד.
אמנם הוחלט שהיות שיש כאן כמה ספיקות [שמא הסופר כתב התגין בשעת הכתיבה, ושמא תג זה הועבה אחר גמר עשיית התגין] וגם יתכן שהתינוק לא הבחין יפה בכ"ף ולמ"ד שבכתב של הפרשה הזאת, לשאול עוד שתי תינוקות בכיסוי כנ"ל.
התינוקות נשאלו והם קראוהו כ"ף, והכשירו את התפלין.

9 תגובות:

 1. ולמה ע"י כתיבת 2 תגים נוספים היתה נכשרת כ"ף (בעת הכתיבה) אם תג אחד יצר למ"ד?
  הרי זה ח"ת כי זה דרך כתיבה של תגים אבל דרך כתיבה של אותיות.

  השבמחק
  תשובות
  1. סברא זו כתבתי באותיות הרב עמוד קפג (ראה תמונה 30) בשם שו"ת אמרי יושר, דמאחר דהתגין שלשתן ענין א' עבור האות זה, לאחר שהשלים כל הג' תגין אנו רואים מעשה עשיית התגין כפעולה אחת. ולא נימא שנעשה צורת הכ"ף ע"י חק תוכות בהוספת ב' התגין האחרונים, אלא הרי זה כשאר אותיות שנגמרו בדרך כתיבה אע"פ שבאמצע עשייתן היו יכולין להדמות לאות אחרת.
   סברא קצת דקה

   מחק
 2. ז"א זה קולא ולא כ"כ לכתחילה?

  השבמחק
  תשובות
  1. כן. ראוי לכתחילה להקפיד לעשות התגין על כל האותיות בכל מקום, והכ"ף הזה בכלל, קטנים ודקים ולא גדולים ועבים כמבואר בפוסקים שלא יבוא לפיסולים.
   והנידון הוא בדיעבד שהתג הימני היה גדול שהיה יכול לגרום לכ"ף להראות ללמ"ד.

   מחק
 3. הרי למה זה לא ספק ספיקא 1 שכתב התגים לאחר כתיבה 2 אולי זה לא למ''ד אולי לא היה צריך בכלל לשאול תנוק

  השבמחק
 4. יש צדק בדבריך. אלא שבספק אם תייג בשעת הכתיבה נדמה להרב המגיה שניתן לברר הדבר מהסופר, לכן לא רצה לסמוך על זה כספק אמיתי.

  השבמחק
 5. לענ"ד יש כאן רק ספק במציאות. ספק במציאות לא הוי ספק כפי שפסק שו"ע ביו"ד צ"ח סע' ג' (נדמה לי) עיין שם בט"ז מבאר כמה סוגים של "ספק במציאות ,ספק לכל הדור וכו'
  לכן אי אפשר להגיד כאן ס"ס לענ"ד כמו שכתב גם הרב.

  השבמחק
 6. אני הקטן אינני סופר ולכן יתכן שתגובתי היא בורות בתכלית ועמכם הסליחה, אולם האם יתכן שיש עוד ספק (אכן אולי רק במציאות שאפשר לברר)והוא דאולי התחיל לתייג בהתג הימני והתג השמאלי הוא אכן התג השלישי שכתב וא"כ יוצא שאף פעם לא הי' שאלה של למד משום התגין הימיניים שכבר נכתבו.

  השבמחק
  תשובות
  1. מכיון שמדובר בסופר ירא שמים [סופר נורמלי] הרי ברור שהוא התחיל לתייג מצד שמאל, כדרך כל המתייגים. חוץ מזה, אפשר לברר ספק זה בפשיטות בשאלה אליו (כמו הספק האם תייג קודם הכתיבה או אח"כ)

   אבל זכורני באיזה שו"ת של אחרון שבאמת היה שאלה על תגין [אינני זוכר כלל השאלה, ועל מה היה מדובר] שכתב שאפשר להסתפק אם המתייג התחיל מימין או משמאל

   מחק