יום שישי, 17 בינואר 2014

פתח שהמזוזות אינן שוות בגובה

פתח זה חייב במזוזה [בצד ימין של הכניסה, כמסומן], בלי ברכה.
אם מזוזת ימין גבוהה עשרה טפחים היא חייבת [מצד צורת שער לכל הדיעות], אע"פ שהמזוזות אינן שוות בגובהן והמשקוף נטוי באלכסון. ואם מזוזת ימין נמוכה מעשרה טפחים, היא חייבת לרש"י וסייעתו הסוברים שפתח העשוי ככיפה [בטור ושו"ע סי' רפז] חייבת משום שמודדים שיעור פתח בחלל, דאם יש עשרה טפחים גובה ברוחב ד' טפחים בחלל חייבת, הוא הדין כאן.
הטעם שאין לברך על קביעות מזוזה כאן, משום שאין בה דלת. וכל שער ללא דלת אין מברכים עליה, לחשוש לשיטת הרמב"ם שפתח ללא דלת פטור.

אין תגובות:

פרסום תגובה