יום חמישי, 9 בינואר 2014

עוד שאלות

צואר הלמ"ד מין גולם. לדעת שו"ע אדמו"ר הזקן זה כשר, ולדעת הקול יעקב (בסימן לב) הוא גולם ופסול. ולכן יש לתקן צורת ראש הצואר.
פ"א פסולה - הנקודה שבה גולם. (למתירים לתקן קו משוך - ג"כ כאן מותר לתקנה).
סמ"ך גופה רחב אך עגולה למטה מכל צד - שאלת תינוק, אם לא יטעה בה לקרותה מ"ם.
נראה לי שהצד"י הזה פסול - משום שינוי גודל בצורתה.

אין תגובות:

פרסום תגובה