יום שישי, 8 בנובמבר 2013

רצועה של תפלין נחתכה קצת

רצועת תפלין נחתכה ממנה רצועת עור באלכסון, האם מותר להדביקה?

אם הקרע אינו מפריד את החתוך לגמרי, אלא עדיין חלק זה של הרצועה מחוברת מצד אחד, אע"פ שבמקום שנחתך נתמעט שיעור רוחב הרצועה [9 מ"מ מינימום], מותר להדביקה בדבק חזק שתשאר רצועה אחת בשיעורה הנכון.
אבל אם אותו עור שנחתך נקרע לגמרי ונפרד מהרצועה, וע"י כן נתמעט שיעור רוחב הרצועה במקום אחד. אם הקרע הוא במקום הקשר של יד או של ראש אין להדביקה, אלא יש להחליף את הרצועה. ואם הקרע הזה הוא בשאר הרצועה שלא במקום הקשר, בשעת הדחק יכול להדביקה, אבל מצוה לכתחלה להחליפה.
[עיין פרטי דין זה בשו"ע אורח חיים סו"ס ל"ג, ומבואר שם דיש ב' סברות להקל, א) דאין קשירת הרצועה פוסלת אלא במקום הקשר עצמה ולא בשיעור אורך הרצועה, ב) כל שנדבקת יפה שלא ניכרת בחוץ אינו פוגם 'קשר תם'. וכאן יש לצרף עוד המבואר בשו"ע רבינו סי' כז סעיף כא שבמקום שא"א להקפיד על שיעור רוחב הרצועה כו'].
ראה מה שכתבתי פורום לנושאי סת"ם: קרע ברצועה שם כתבתי להקיל יותר מכאן.

אין תגובות:

פרסום תגובה