יום רביעי, 10 בדצמבר 2014

תי"ו שאין רגלה השמאלית במקומה בצד שמאלכל התווי"ן המסומנות יש בהם בעיה, שהיא שתים: א. אפשרות שינוי בצורת התי"ו, מחמת שאין הרגל בצד שמאל כהלכתו. ב. גם אם תינוק יכירנו לתי"ו, הרי זה פסול לכתחילה כמו בה"א שרגלה השמאלית אינה בשמאלה אלא באמצע, ואינה כשרה אלא בדיעבד כאשר א"א לתקנה (שו"ע רבינו סימן לו, אות ה) הוא הדין ברגלי הקו"ף והתי"ו.
הדלי"ת המסומנת בתמונה הראשונה כשרה, אע"פ שרגלה כפופה כעין נו"ן כפופה הפוכה.

אין תגובות:

פרסום תגובה