יום רביעי, 17 בדצמבר 2014

בי"ת עם תג גבוה

דלי"ת רבתי - הגג עבה יותר מהרגל - חייבים לתקנו כדי שהרגל יהא עבה [ארוך] כעובי הגג. אלא שכאן תיווצר בעיה כי גג הלמ"ד תיכנס מעט לחללה. אמנם הלמ"ד יהא בצד ימין של חלל הדלי"ת. בדיעבד כשר.
נפשך - הכ"ף פשוטה אינה יורדת מספיק ביחס לשאר האותיות בגלל עובי [גובה] השי"ן.
בי"ת - תג גבוה נדמה מעט ללמ"ד - שאלת תינוק.
נו"ן רחב, דומה מעט לבי"ת. כשר בדיעבד.

2 comments:

  1. "אלא שכאן תיווצר בעיה כי גג הלמ"ד תיכנס מעט לחללה. אמנם הלמ"ד יהא בצד ימין של חלל הדלי"ת. בדיעבד כשר."
    האם אפשר למחוק התגים של הלמ"ד?

    השבמחק
  2. אפשר למחוק את התגין כדי לקבל צורות אותיות כשרות כדין. אפשר גם לגרר מעט מעובי ראש הלמ"ד, ואולי להניח שמה שני עוקצין משהו.

    השבמחק