יום חמישי, 29 במאי 2014

דלת סורגים נפרדת מדלת עיקר

פתח כניסה/יציאה מהבית, ואחריו דלת סורגים. בתמונה למטה - מראה דלת הסורגים מחוץ לבית.
האם יש לקבוע מזוזה גם על שער דלת הסורגים [נוסף לדלת העיקר, כפי שנראה בתמונה שקבעו בשתיהם מזוזות]?
בדרך כלל דלת סורג הוא טפל לדלת העיקרית, אלא שכאן נראה מרחק ניכר ביניהם, ולדלת סורג מסגרת גמורה [סיפי שער ומשקוף] לעצמה, לכן צדק מי שקבע בו מזוזה, כי הם שני שערים נפרדים.

יש להעיר שכאן הקביעות בצד ימין לכניסה לבית, והוא על פי סברת רוב העולם שהולכים במקרים כאלו אחר דרך ימין לכניסה.
אמנם לפי מנהג חב"ד שבדלת שאינו עיקר כניסה לבית [דלתות ראשיות לבית], אלא דלת [צדדית של הבית] הנפתחת לחצר, נידון בהיכר ציר [ואם כן כאן היה צריך לקבוע את המזוזה בצד שמאל של כניסה לכיוון הבית, כלומר בצד ימין של יציאה לחצר, לפני דלת הסורג].
ודוקא אם החצר משמשת צרכי דיור לבית (אז הולכים בפתח זה אחר היכר ציר), אבל אם אין בו שימושי דירה כלל, אלא רק מבוא לבית ו/או גינה, אז גם למנהג חב"ד יש לקבוע בימין הכניסה, כמו שהוא כאן.

תודתי לרב שמחה פרנקל על התמונות

אין תגובות:

פרסום תגובה