יום שני, 16 באפריל 2012

ירך הקו"ף תלוי על הגבול או חוץ לחלל האות

[יש אפשרות להגדיל התמונה על ידי הקשה עליה]
הרב גדעון פוקס שואל על הקופי"ן המסומנים: מה דינם?

מבואר במקדש מעט (על סדר אותיות, קו"ף) שהירך צריך להיות תלוי בחלל האות, כלומר לא למטה מהמושב ולא שמאלה מהגג, ואם היא תלויה מחוץ לחלל היא פסולה משום שינוי צורת האות.
בקו"ף של 'קרבן' מקצת הנקודה היא שמאלה לגג, אבל היות שעיקר הירך תלוי בתוך החלל היא כשרה.
את החלל אנו מודדים באופן כזה
קו ירוק מסמן את גבולות חלל הקו"ף, אם ראש הירך תלוי בתוך חלל זה האות כשרה, ואם היא תלויה מחוץ לחלל האות היא פסולה. ואם מיעוטה בפנים ומיעוטה בחוץ, אזלינן בתר רוב ועיקר ראש הירך היכן הוא נמצא.

אין תגובות:

פרסום תגובה